NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser
og hypersomnier,
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål,
Bygg 31 4. etg
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Tlf: +47 23 01 60 30
Faks: +47 23 01 60 31
E-post: post.nevsom@ous-hf.no

Nettsteder:  www.5-15.org  / Logg inn